Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου η Ιατρική Αθηνών

Διεθνής διάκριση για την ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ.


Σημαντική διάκριση απέσπασε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά μία από τις θέσεις 101-150 της γνωστής Λίστας της Σαγκάης.

Πρόκειται για την ετήσια αξιολόγηση των πανεπιστημιακών σχολών διεθνώς, που κάνει κάθε χρόνο το πανεπιστήμιο Τζιάο Τονγκ της Σαγκάης.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, που πέρυσι βρισκόταν στις θέσεις 150-200, είναι η μόνη ελληνική -μαζί με την πολυτεχνική του ΑΠΘ, η οποία κατατάσσεται στις θέσεις 151-200- που εμφανίζεται στις επί μέρους κατηγορίες της λίστας.

Σημειώνεται ότι στη γενική κατάταξη, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, το πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάχθηκε στις θέσεις 301-400 και το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 401-500.


Πηγή: www.fortunegreece.com
Επιμέλεια: Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από την Κύπρο


Το΄Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας  από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου ύψους 440.933,68 €  έπειτα από έρανο των μαθητών της Κύπρου 2012.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης μέχρι εξάντλησης του χρηματικού ποσού.

Το πρόγραμμα των υποτροφιών αναφέρεται στο έτος 2014-2015.
Όλες οι πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως επίσης και η αίτηση διατίθενται 
στα γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 , Νέα Ιωνία).

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr 
και στο τηλέφωνο 210 3726373.

Περισσότερες πληροφορίες-Πηγή: www.iky.gr
Επιμέλεια: Κέλλυ Μπαντή, Υπεύθυνη Χορηγιών, Skywalker.gr

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

100 Υποτροφίες Αριστείας για Μεταδιδακτορική Έρευνα κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΙΚΥ- Siemens


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 100 θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στην Ελλάδα.

Οι χορηγίες θα χορηγηθούν σε θεματικές περιοχές και εξειδικεύσεις όπου η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                           

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 25 θέσεις                                                                                                  

ΥΓΕΙΑ: 25 θέσεις                                                                                                            

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 25 θέσεις                                                                                             

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 25 θέσεις        
                  

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους παραπάνω τομείς, οι θέσεις μεταφέρονται σε άλλον κατόπιν απόφασης της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Όλες οι λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, την διάρκεια και τις οικονομικές παροχές βρίσκονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ισροσελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ypotrofies-iky-siemens.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Οκτωβρίου 2014.
Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ως συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 21, 14234 Νέα Ιωνία).
Για περισσότερες πληροφορίες όπως επισκευτείτε την ιστοσελίδα του ΙΚΥ


Πηγή: www.iky.gr
Επιμέλεια: Κέλλυ Μπαντή , Υπεύθυνη Χορηγιών, Skywalker.gr 

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κινητικότητα νέων: Erasmus plus (+)

Κινητικότητα νέων: Erasmus plus (+), skywalker.gr

Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα γραφεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων/Erasmus των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Erasmus του ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτηση μετακίνησής τους.


Διάρκεια Κινητικότητας

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).
ΝΕΟ: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων/Erasmus του ιδρύματός τους, όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα δια βίου μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.


Επιχορήγηση φοιτητή

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε οργανισμούς/ φορείς υποδοχής σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα τη χώρα υποδοχής αυξημένο κατά 130 Ευρώ από το ποσό που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.


Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα: 
  • Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση.


Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.


Συμφωνία μάθησης για σπουδές/ συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση
Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη συμφωνία μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies) ή τη συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) με το ίδρυμά τους και το ίδρυμα /φορέα υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.


Χάρτης φοιτητή Erasmus+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το ίδρυμα αποστολής τους το χάρτη φοιτητή Erasmus+ στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες-Πηγή: http://goo.gl/GFkHRU
Επιμέλεια: Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Τα ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στο διεθνή πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στo διεθνή πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων, Skywalker.gr

Τα ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στον διεθνή πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων της εταιρείας εξειδικευμένης πληροφόρησης για την ανώτατη εκπαίδευση QS. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και ανακατατάξεις στις θέσεις που καταλαμβάνουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιεύτηκε στο Topuniversities.com, για πρώτη φορά στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ βρίσκεται το ΕΜΠ, το οποίο έχει βελτιωθεί σε τέσσερις από τους έξι τομείς που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία κατάταξης της QS: ερευνητικές παραπομπές ανά πανεπιστήμιο, αναλογία φοιτητών, ακαδημαϊκή φήμη και φήμη εργοδοτών. Το ΕΜΠ βρίσκεται στη δεκάδα μεταξύ 441 και 450. Το ΑΠΘ από την πρώτη θέση πέρυσι έπεσε φέτος στην τρίτη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, αλλά ανέβηκε στη δεκάδα 461-470 στη διεθνή κατάταξη. Το Παν. Κρήτης, όπως πέρυσι, παραμένει το δεύτερο καλύτερο ελληνικό ΑΕΙ και στη δεκάδα 451-460.

Πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη είναι για τρίτη χρονιά το ΜΙΤ, και ακολουθούν το Κέμπριτζ, το Imperial College του Λονδίνου, το Χάρβαρντ, η Οξφόρδη. Η κατάταξη βασίζεται σε έξι δείκτες: ακαδημαϊκή φήμη (40%), φήμη εργοδότη (10%), αναλογία πανεπιστημιακών φοιτητών (20%), παραπομπές ανά πανεπιστήμιο (20%), διεθνείς φοιτητές (5%) και διεθνές πανεπιστήμιο (5%). Ο υπεύθυνος ερευνών της QS, Μπεν Σόουτερ, σχολιάζοντας τις επιδόσεις των ελληνικών ΑΕΙ είπε ότι «τα μέτρα λιτότητας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με το σχέδιο “Αθηνά” αρχίζουν να φαίνονται στην κατάταξή μας. Ο χρόνος θα δείξει αν τα φετινά θετικά αποτελέσματα αποτελούν γνήσια και βιώσιμη βελτίωση ή προσωρινό αποτέλεσμα των μέτρων που λήφθηκαν για να χειριστούν την κρίση».


Πηγή: http://goo.gl/NgPrnr
Επιμέλεια: Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

2ο MC Employability Fair 2014
Μία μέρα αφιερωμένη στην απασχολησιμότητα και στην καριέρα!