Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κινητικότητα νέων: Erasmus plus (+)

Κινητικότητα νέων: Erasmus plus (+), skywalker.gr

Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα γραφεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων/Erasmus των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Erasmus του ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτηση μετακίνησής τους.


Διάρκεια Κινητικότητας

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).
ΝΕΟ: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων/Erasmus του ιδρύματός τους, όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα δια βίου μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.


Επιχορήγηση φοιτητή

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε οργανισμούς/ φορείς υποδοχής σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα τη χώρα υποδοχής αυξημένο κατά 130 Ευρώ από το ποσό που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.


Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα: 
  • Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση.


Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.


Συμφωνία μάθησης για σπουδές/ συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση
Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη συμφωνία μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies) ή τη συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) με το ίδρυμά τους και το ίδρυμα /φορέα υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.


Χάρτης φοιτητή Erasmus+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το ίδρυμα αποστολής τους το χάρτη φοιτητή Erasmus+ στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες-Πηγή: http://goo.gl/GFkHRU
Επιμέλεια: Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Τα ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στο διεθνή πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στo διεθνή πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων, Skywalker.gr

Τα ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους στον διεθνή πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων της εταιρείας εξειδικευμένης πληροφόρησης για την ανώτατη εκπαίδευση QS. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και ανακατατάξεις στις θέσεις που καταλαμβάνουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιεύτηκε στο Topuniversities.com, για πρώτη φορά στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ βρίσκεται το ΕΜΠ, το οποίο έχει βελτιωθεί σε τέσσερις από τους έξι τομείς που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία κατάταξης της QS: ερευνητικές παραπομπές ανά πανεπιστήμιο, αναλογία φοιτητών, ακαδημαϊκή φήμη και φήμη εργοδοτών. Το ΕΜΠ βρίσκεται στη δεκάδα μεταξύ 441 και 450. Το ΑΠΘ από την πρώτη θέση πέρυσι έπεσε φέτος στην τρίτη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, αλλά ανέβηκε στη δεκάδα 461-470 στη διεθνή κατάταξη. Το Παν. Κρήτης, όπως πέρυσι, παραμένει το δεύτερο καλύτερο ελληνικό ΑΕΙ και στη δεκάδα 451-460.

Πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη είναι για τρίτη χρονιά το ΜΙΤ, και ακολουθούν το Κέμπριτζ, το Imperial College του Λονδίνου, το Χάρβαρντ, η Οξφόρδη. Η κατάταξη βασίζεται σε έξι δείκτες: ακαδημαϊκή φήμη (40%), φήμη εργοδότη (10%), αναλογία πανεπιστημιακών φοιτητών (20%), παραπομπές ανά πανεπιστήμιο (20%), διεθνείς φοιτητές (5%) και διεθνές πανεπιστήμιο (5%). Ο υπεύθυνος ερευνών της QS, Μπεν Σόουτερ, σχολιάζοντας τις επιδόσεις των ελληνικών ΑΕΙ είπε ότι «τα μέτρα λιτότητας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με το σχέδιο “Αθηνά” αρχίζουν να φαίνονται στην κατάταξή μας. Ο χρόνος θα δείξει αν τα φετινά θετικά αποτελέσματα αποτελούν γνήσια και βιώσιμη βελτίωση ή προσωρινό αποτέλεσμα των μέτρων που λήφθηκαν για να χειριστούν την κρίση».


Πηγή: http://goo.gl/NgPrnr
Επιμέλεια: Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

2ο MC Employability Fair 2014
Μία μέρα αφιερωμένη στην απασχολησιμότητα και στην καριέρα!